Salon+

Üld- ja ostutingimused

Tingimuste kehtivus

 • Käesolevad e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja e-poe operaatori Salonshop Baltic AS, registrikood 10205387, juriidiline aadress Ehitajate tee 114 Tallinn 13517, telefon 6777 328, e-post epood@salonplus.ee (edaspidi Salonshop), vahelisi kaupade ostmisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.
 • Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Klient ja Salonshop õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
 • Salonshopil on õigus Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates e-poes ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.
 • Salonshopi e-poes kaupade ostmisega ja/või kasutajaks registreerimisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.


Hinnakiri

 • Salonshopi e-poes müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes, ei sisalda transpordikulu ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20% (kui ei ole märgitud teisiti).
 • Juhul, kui tellimuse hind on kokku 49,00 eurot (koos käibemaksuga) või rohkem, on toodete transport Eesti Vabariigi piires tasuta. Alla 49,00 euro suuruse tellimuse korral on transpordikulu Eesti Vabariigi piires 3,00 eurot.
 • Salonshop jätab endale õiguse hindade muutmiseks. Hindade muutumisel kehtib Kliendile tellimuse edastamisel kehtinud hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.


Tagastamisõigus

 • Kliendi tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Salonshopi veebipoest tellimise eripära.
 • Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Kliendil taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga ja juba osaliselt kasutatud tooted ja tarvikud.
 • Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, võib Klient käsitseda ja kasutada asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 • Kauba tagastamiseks tuleb Kliendil esitada kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile epood@salonplus.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 • Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud transporditeenust osutavale firmale.
 • Salonshop tagastab Kliendile tagastamisele kuuluva summa peale kauba kättesaamist ja kuni Klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Tagastamisele kuuluvad kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Kliendi kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, mille korral ei pea Salonshop Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 

Lõppsätted

 • Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 • Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.
 

Vääramatu jõud

 • Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud).

Tingimused kehtivad alates 20.01.2020. a.
x
Kinke- ja kliendikaardid
OUTLET
Kinke- ja kliendikaardid
OUTLET
Kinke- ja kliendikaardid
OUTLET
Kinke- ja kliendikaardid
ALTERNA MY HAIR MY CANVAS
HH SIMONSEN
Juuksevärvid, -toonijad
Juuksehooldus
Juuksevärvid, -toonijad
OUTLET
Näo- ja kehahooldus
Näo- ja kehahooldus
RICH HAIR CARE
Juuksehooldus
Juuksevärvid, -toonijad
Tarvikud
TIGI CATWALK
Juuksevärvid, -toonijad
Salongid
Teenused
Soodustused
Blogi